Waarborgen continuïteit bedrijf leidt niet tot onbehoorlijk bestuur

Hof ’s-Gravenhage oordeelt dat geen sprake is van onbehoorlijk bestuur wanneer een redelijk handelend ondernemer ervoor kiest de belastingschulden later te betalen dan strikt is toegestaan. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de ondernemer de gerechtvaardigde verwachting koestert en mag koesteren dat hij in de nabije toekomst de ontstane belastingachterstanden inloopt. Eveneens relevant is dat deze handelwijze door de ondernemer al eerder is toegepast en de ontvanger daarvan op de hoogte was. De ontvanger vist achter het net nu er geen sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid!

adobe_pdf_icon  Klik hier voor het gehele artikel

Waarborgen continuïteit bedrijf leidt niet tot onbehoorlijk bestuur