Samenloop bestuurdersaansprakelijkheid

 

De curator kan een bestuurder van een vennootschap in geval van faillissement voor het tekort in de boedel aansprakelijk stellen. De ontvanger kan een bestuurder van een vennootschap (zowel voor als na faillissement) aansprakelijk stellen voor bepaalde belastingschulden. Hierdoor bestaat de kans dat de vordering van de curator enerzijds en de vordering van de ontvanger anderzijds samenlopen. De Rechtbank Gelderland heeft hierover onlangs een interessante uitspraak gedaan. De uitspraak staat inmiddels onherroepelijk vast. In deze bijdrage ga ik aan de hand van deze uitspraak in op de mogelijke samenloop van de beide regelingen van bestuurdersaansprakelijkheid.

adobe_pdf_icon  Klik hier voor het gehele artikel