Commentaar RB op het concept wetsvoorstel Openbaarheid belastingrechtspraak

Op 14 maart 2011 heeft het ministerie van Financiƫn het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de openbaarheid van belastingrechtspraak (hierna: het wetsvoorstel) voor consultatie op het internet geplaatst. Het wetsvoorstel bevat allereerst een wijziging met betrekking tot het openen van de deuren bij het onderzoek ter zitting in fiscale geschillen. Verder bevat het wetsvoorstel een tweetal wijzigingen ten aanzien van de mogelijkheid om kennis te nemen van de uitspraak van de rechter. De Commissie Wetsvoorstellen van het Register Belastingadviseurs heeft op 26 mei 2011 gereageerd op dit concept wetsvoorstel.