Kroniek: Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

De inspecteur dient, net als de ontvanger, bij zijn handelen naast de wettelijke en andere geschreven regels die in een concreet geval van toepassing zijn tevens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen. Deze zijn namelijk van groot belang voor de fiscale praktijk: handelt de inspecteur en/of de ontvanger namelijk in strijd met een van de beginselen, dan kan dat leiden tot een vermindering of vernietiging van de belastingaanslag en/of de beschikking

Hulp belastingadviseur bij toeslagen geeft recht op kostenvergoeding

Op 24 april 2013 deed de Raad van State een voor belastingadviseurs belangwekkende uitspraak: de door een belastingadviseur verleende bijstand in een procedure over kinderopvangtoeslag werd tot zijn beroepsmatige taak gerekend en diens kosten kwamen daardoor voor vergoeding in aanmerking.

Commentaar RB op wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst

De Commissie Wetsvoorstellen van het Register Belastingadviseurs heeft vandaag een reactie gegeven op het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst. De inhoud van dit wetsvoorstel moet zorgen voor een gedegen grondslag voor elektronisch berichtenverkeer van en met de Belastingdienst, en voor het invoeren van een nieuw heffingssysteem voor de inkomstenbelasting en successiewet.

Oud-bestuurder claimt vergeefs slechts stroman te zijn geweest

Het Gerechtshof bevestigt de beslissing van de rechtbank dat uit onder meer de notulen van een vergadering van aandeelhouders en diverse verklaringen blijkt dat belanghebbende bestuurdershandelingen heeft verricht. De ontvanger stelt belanghebbende dan ook terecht aansprakelijk voor de onbetaald gebleven naheffingsaanslag omzetbelasting.