Kroniek: Algemene beginsel van behoorlijk bestuur 2014

De medewerkers van de Belastingdienst dienen bij hun handelen naast de wettelijke en andere geschreven regels die in een concreet geval van toepassing zijn tevens de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen. Indien in strijd met één van de beginselen wordt gehandeld, dan kan dat leiden tot een vermindering of vernietiging van de belastingaanslag en/of beschikking.