Handleiding binnentreden opsporingsdienst

Handleiding binnentreden opsporingsdienst

In deze handleiding “Binnentreden opsporingsdienst” leggen wij u uit wat u moet doen indien opeens een opsporingsdienst bij u op de stoep staat. Klik hier voor het gehele handleiding    

Eigen maatstaven belastingrechter bij beoordeling bruikbaarheid bewijsmateriaal

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 1 juli 1992 het zogenaamde “zozeer indruist”-criterium geïntroduceerd. Dit criterium houdt in dat “het gebruik van bewijsmiddelen slechts dan niet is toegestaan, als de wijze waarop dit materiaal is verkregen zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit gebruik onder alle omstandigheden als ontoelaatbaar moet worden geacht”.

Onzorgvuldigheid in invorderingstraject beperkt aansprakelijkheid artikel 40 Invorderingswet

Onder verwijzing naar de jurisprudentie legt de Hoge Raad allereerst de werking van de disculpatiemogelijkheid van artikel 40 Invorderingswet nogmaals uit. Daarnaast verklaart de Hoge Raad de regel dat dat de ontvanger bij het verlenen van uitstel van betaling rekening dient te houden met de belangen van derden die op grond van de invorderingswet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de desbetreffende belastingschuld van toepassing op artikel 40 Invorderingswet.

Uitreiking Nationale Belastingquiz

Harold de Klein en Toon Nefkens hebben afgelopen vrijdag op 16 januari de oorkonde voor het behalen van de hoogste score behaald in de Nationale Belastingquiz 2014 in ontvangst mogen nemen.