Bugter en Nefkens advocaten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bugter en Nefkens advocaten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Juridische Dienstverlening

Zo verwerkt Bugter en Nefkens advocaten voor de uitvoering van de juridische dienstverlening de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoon(fax)nummer, e-mailadres, de betalingsgegevens en het burgerservicenummer (BSN).

Sollicitatieprocedures

Tijdens sollicitatieprocedures wordt onder andere gevraagd om voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoon(fax)nummer, e-mailadres, werkervaring en (indien nodig) een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De gegevens zijn relevant voor de sollicitatieprocedure en worden binnen vier weken verwijderd indien u niet in dienst treedt en u geen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om deze gegevens langer op te slaan in onze administratie voor toekomstige vacatures.

Contactformulier

Indien u op onze website een contactformulier invult of met ons een afspraak wilt maken, vragen wij om uw naam en uw e-mailadres.

Doelstelling verwerken

Bugter en Nefkens advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • ten behoeve van het overeenkomen, uitvoeren en na kunnen komen van overeenkomsten (van opdracht);
  • ten behoeve van de nakoming van wet- en regelgeving;
  • ten behoeve van het voeren van de financiële administratie;
  • ten behoeve van het toegang verlenen tot en gebruikmaken van onze website www.bennadvocaten.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bugter en Nefkens advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies

Bugter en Nefkens advocaten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bugter en Nefkens advocaten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 Google Analytics

De website van Bugter en Nefkens advocaten maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt geanonimiseerd overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bewaartermijnen

Bugter en Nefkens advocaten bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten betrokkenen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bugter en Nefkens advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bennadvocaten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten

Bugter en Nefkens advocaten wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Bugter en Nefkens advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt redelijke passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via info@bennadvocaten.nl

 

Adresgegevens:

Bugter en Nefkens advocaten LLP
Nassausingel 4
6511 EV NIJMEGEN
info@bennadvocaten.nl
Tel: 024-2700 700