Uitreiking Nationale Belastingquiz

Vanwege het 100-jarige bestaan van de belastingkamer van de Hoge Raad, hebben Fiscaal up to Date en Fiscanet samen de Nationale Belastingquiz 2014 georganiseerd. Deze quiz was toegankelijk voor iedereen en vooral voor adviseurs, accountants, advocaten en iedereen met interesse in de fiscale branche een enorme uitdaging. De deelnemers ontvingen tien weken lang tien fiscale vragen. Inmiddels is de winnaar van de Nationale belastingquiz 2014 bekend: Harold de Klein en Toon Nefkens van De Graaf Nefkens advocaten uit Nijmegen hebben de hoogste score behaald in de Nationale Belastingquiz 2014 en mogen daardoor met recht de titel dragen “Fiscalisten met de meest parate kennis van 2014

Oorkonde Belastingquiz

Op 16 januari 2015 vond de uitreiking van de oorkondes plaats en kregen de winnaars een rondleiding bij de Hoge Raad door raadsheer mr. Th. Groeneveld en gerechtsauditeur mr. drs. L. Smit. De start van de rondleiding vond plaats bij het “lijfspreuk” van de Hoge Raad: “Ubi iudicia deficiunt incipit bellum” (oorlog begint waar rechterlijke beslissingen tekort schieten). In de zittingszalen van de Hoge Raad gaven de heren Groeneveld en Smit een toelichting op hoe arresten tot stand komen, hoe het gaat met concept-uitspraken, notities van het wetenschappelijk bureau, de beraadslagingen in de raadkamer op woensdag en de rituelen die daarbij in acht worden genomen. De bijzondere rondleiding met uitvoerige toelichting werd afgesloten met een gezamenlijk diner.

Harold de Klein en Toon Nefkens zijn de heren Groeneveld en Smit zeer erkentelijk voor de onvergetelijke rondleiding en bedanken hen hiervoor langs deze weg. Tevens willen zij de redacties van Fiscaal up to date en Fiscanet bedanken voor het organiseren van de Nationale Belastingquiz 2014 .

Tot slot feliciteert De Graaf Nefkens Advocaten uit Nijmegen de Hoge Raad met het 100-jarig bestaan van de mogelijkheid van beroep in cassatie in belastingzaken en wijst op de speciaal hiervoor gelanceerde website: 100jaar.belastingkamerhr.nl