Onzorgvuldigheid in invorderingstraject beperkt aansprakelijkheid artikel 40 Invorderingswet

Onder verwijzing naar de jurisprudentie legt de Hoge Raad allereerst de werking van de disculpatiemogelijkheid van artikel 40 Invorderingswet nogmaals uit. Daarnaast verklaart de Hoge Raad de regel dat dat de ontvanger bij het verlenen van uitstel van betaling rekening dient te houden met de belangen van derden die op grond van de invorderingswet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de desbetreffende belastingschuld van toepassing op artikel 40 Invorderingswet.

adobe_pdf_icon        Klik hier voor het gehele artikel