Ontslag van instantie leidt tot niet-ontvankelijkheid hoger beroep

Belanghebbende motiveert niet waarom hij als gefailleerde de onderhavige procedure zelfstandig wenst voort te zetten. Als gevolg hiervan verleent het Gerechtshof de inspecteur ontslag van instantie en verklaart het beroep van belanghebbende niet-ontvankelijk.

adobe_pdf_icon        Klik hier voor het gehele artikel