Kroniek: Algemene beginsel van behoorlijk bestuur 2014

De medewerkers van de Belastingdienst dienen bij hun handelen naast de wettelijke en andere geschreven regels die in een concreet geval van toepassing zijn tevens de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen. Indien in strijd met één van de beginselen wordt gehandeld, dan kan dat leiden tot een vermindering of vernietiging van de belastingaanslag en/of beschikking. De toepassing van een van de beginselen betreft altijd een rechtstoepassing die gunstiger is dan de wet voorschrijft! Deze kroniek geeft een overzicht van de fiscale jurisprudentie die verschenen is in de periode van 1 september 2013 tot 1 oktober 2014 waarin ten aanzien van een opgelegde belastingaanslag de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur aan de orde zijn. Hoewel deze jurisprudentie niet altijd een fiscale aardverschuiving oplevert, is het nuttig om te bezien of de recente jurisprudentie in de lijn ligt met eerdere jurisprudentie of dat toch sprake is van een zekere “ontwikkeling”.

adobe_pdf_icon  Klik hier voor het gehele artikel

Cartoon Algemene Beginselen