Hoge Raad licht tegenbewijsmogelijkheid bij bestuurdersaansprakelijkheid toe

De Hoge Raad oordeelt dat het gerechtshof de bestuurder ten onrechte niet heeft toegelaten tot het weerleggen van het wettelijke vermoeden dat het niet betalen van de omzetbelasting door het lichaam aan hem is te wijten. In het aansprakelijkheidsrecht geldt dat eenieder in beginsel alleen voor zijn eigen daden en nalatigheden aansprakelijk is te houden, behoudens in de wet omschreven uitzonderingen.

adobe_pdf_icon  Klik hier voor het gehele artikel

Cartoon Tegenbewijsmogelijkheid