Geen melding betalingsonmacht vereist als ontvanger uit anderen hoofde op de hoogte is van betalingsonmacht

 

Een bestuurder moet betalingsonmacht van het lichaam schriftelijk melden aan de ontvanger. De Hoge Raad oordeelt dat dit in sommige gevallen de betalingsonmacht niet hoeft, namelijk als de ontvanger al langs andere weg op de hoogte is van de betalingsonmacht. Daarnaast oordeelt de Hoge Raad dat het Gerechtshof het afzonderlijke meldingsregime voor naheffingsaanslagen heeft miskend. Als gevolg hiervan volgt verwijzing.

adobe_pdf_icon  Klik hier voor het gehele artikel