Geen betekenis melding betalingsonmacht voor naheffingsaanslag die gevolg is van opzet of grove schuld

 

De Hoge Raad oordeelt dat een eerder gedane melding van betalingsonmacht geen rechtsgevolg meer heeft voor de aansprakelijkheid met betrekking tot een latere naheffingsaanslag. Voor zover de naheffingsaanslag het gevolg is van opzet of grove schuld, heeft de melding betalingsonmacht helemaal geen betekenis.

adobe_pdf_icon  Klik hier voor het gehele artikel