Fiscus mag langs privaatrechtelijke weg schadevergoeding vorderen na verstrijken invorderingstermijn

 

De civiele kamer van de Hoge Raad oordeelt dat de ontvanger langs privaatrechtelijke weg via een vordering tot schadevergoeding onbetaald gebleven belasting kan verhalen.

Dat het recht op dwanginvordering van de belastingschulden is verjaard, doet hieraan niet af.

adobe_pdf_icon  Klik hier voor het gehele artikel