Invorderingsrecht advocaat

Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in het invorderingsrecht?
De ervaren invorderingsrecht advocaten van Bugter en Nefkens beschikken over specifieke deskundigheid om u bij te staan bij vragen en geschillen met de Belastingdienst inzake het invorderingsrecht. We leggen u uit wat uw rechten en uw plichten zijn bij acties van de Belastingdienst bij het invorderen van belastingschulden. Daarnaast staan we u bij in uw verweer tegen incassoacties van de Belastingdienst.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van invorderingsrecht?
Neem contact op met Bugter en Nefkens Advocaten in Nijmegen. Onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen zijn:
• Bestuurdersaansprakelijkheid
• Inlenersaansprakelijkheid
• Ketenaansprakelijkheid
• Mogelijkheden tot uitvaardigen van een dwangbevel
• Fiscaal voorrecht
• Uitstel van betaling
• Fiscale gevolgen van schuldsanering kwijtschelding van belastingschulden
• Crediteurenakkoord
• Fiscale preferentie bij faillissement
• Bodemrecht
• Verrekening, overdracht en verpanding van fiscale schulden
• Belastingschuld
• Mogelijkheden tot het leggen van loonbeslag

Het invorderingsrecht
De taak van de ontvanger van de Belastingdienst is het invorderen van belastingschulden. Daarvoor heeft hij verschillende bevoegdheden tot zijn beschikking. Fiscale bevoegdheden zoals beslaglegging bijvoorbeeld, of dwanginvordering en executieverkoop. Specifieke verhaalsrechten heeft de ontvanger ook. Zoals het fiscale voorrecht en het bodemrecht, die de kans op het succesvol invorderen van een belastingschuld vergroten. Daarnaast kan de ontvanger derde(n), zoals een (oud-)bestuurder en (oud-)aandeelhouder, aansprakelijk stellen voor belastingschulden die nog niet zijn voldaan. Naast fiscale bevoegdheden, kan de ontvanger ook nog gebruik maken van civielrechtelijke middelen zoals het indienen van een faillissementsaanvraag.

Wilt u meer weten over de (on)mogelijkheden op het gebied van het invorderingsrecht?
Neemt u dan (telefonisch) contact met ons op of vul het contactformulier in. Onze invorderingsrecht advocaat zal dan met u contact opnemen om de (on)mogelijkheden te bespreken.