Fiscaal procesrecht advocaat

Hebt u een onoplosbaar geschil met de Belastingdienst en gaat u een procedure starten? De fiscaal procesrecht advocaten van Bugter en Nefkens Advocaten in Nijmegen staan u bij. Met grondige kennis van het fiscaal procesrecht en een ruime ervaring in het voeren van procedures bij de belastingrechter.

Wilt u weten wat we voor uw procedure kunnen betekenen?
Neem contact op met Bugter en Nefkens Advocaten in Nijmegen. Onderwerpen die daarbij aan bod kunnen komen zijn:
• Beroep bij de rechtbank
• Hoger beroep bij het gerechtshof
• Beroep in cassatie bij de Hoge Raad
• Voorlopige voorziening
• Versnelde en vereenvoudigde behandeling
• Stelplicht, bewijslast
• Bewijswaardering en bewijsaanbod
• Gesloten of openbare zitting
• Pleitnota en pleidooi
• Fiscale boete

De procedure bij de belastingrechter
U mag als belastingplichtige zelf bij de rechtbank en het gerechtshof optreden en uw eigen zaak behartigen. In de regel gebeurt dit door uw accountant of belastingadviseur. Als vaste adviseur zijn zij immers het beste op de hoogte van de feiten en de fiscale duiding hiervan voor het belastingrecht.
Om uw kans op succes in een fiscale procedure te vergroten, schakelt u daarnaast een fiscaal procesrecht advocaat in. Waarom?
1. Voor de fiscaal procesrecht advocaat is – anders dan voor een accountant of belastingadviseur – het voeren van procedures bij de belastingrechter dagelijkse kost. Dat komt uw procedure ten goede, want door wijzigingen van de wet en jurisprudentie is het fiscaal procesrecht de afgelopen jaren steeds ingewikkelder geworden. Het voeren van een procedure bij de belastingrechter vereist dan ook specialistische kennis van het fiscaal procesrecht.
2. Naast een inhoudelijk voorbereiding, is de tactiek van procesvoering bij het voeren van een fiscale procedure van cruciaal belang. Het gaat hierbij niet alleen om de timing wanneer de informatie wordt aangeboden maar ook om de opbouw van processtukken. Ook hierin voorziet de fiscaal procesrecht advocaat.
3. Uw kans op succes in een fiscale procedure wordt voor een groot deel bepaald door het antwoord op de vraag wie de bewijslast draagt. In het belastingrecht kan dat bewijs worden geleverd met behulp van vermoedens. Het komt dan ook met enige regelmaat voor dat de Belastingdienst met behulp van veronderstellingen en suggesties een dergelijk vermoeden probeert te construeren. Aan de fiscaal procesrecht advocaat is het om zo’n vermoeden en de verdeling van de bewijslast juist in te schatten. En daarmee desastreuze gevolgen te voorkomen.

Wilt u een fiscaal advocaat inschakelen voor uw procedure?
Neemt u dan (telefonisch) contact met ons op of vul het contactformulier in. Onze fiscaal procesrecht advocaat zal u dan benaderen om uw procedure in kaart te brengen.