Belastingcontrole

Hebt u een aankondiging van een belastingcontrole ontvangen?
De fiscaal recht advocaten van Bugter en Nefkens in Nijmegen beschikken over specifieke deskundigheid om u bij te staan wanneer u wordt geconfronteerd met een belastingcontrole. Zodat u de Belastingdienst tijdens de controle niet te weinig, maar ook niet te veel informeert. Hoe eerder u zich meldt, hoe beter dat lukt.

Wilt u weten wat de do’s en don’ts zijn tijdens een belastingcontrole?
Neem contact op met Bugter en Nefkens Advocaten in Nijmegen. Onze advocaten zetten met u de strategie uit voor uw belastingcontrole. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:
• Bewaarplicht
• Administratieve verplichtingen
• Informatie verplichtingen
• Inzageplicht
• Derdenonderzoek
• Verschoningsrecht
• Informatiebeschikking
• Vermogensvergelijking
• Chikwadraattoets
• De (geld)steekproef
• Controlerapport
• Fiscaal dossier
• Omkering en verzwaring van de bewijslast

De belastingcontrole
Elke ondernemer krijgt op gezette tijden te maken met een controle door de Belastingdienst. Daarbij bekijkt de Belastingdienst of de juiste en volledige gegevens zijn verstrekt. Dat gebeurt bijvoorbeeld door een waarneming ter plaatse, een boekenonderzoek of een auditfile.

Een dergelijke belastingcontrole is een indringende gebeurtenis. Zeker als de controlemedewerkers van de Belastingdienst voor langere tijd op bezoek komen. De controlemedewerkers hebben ruime bevoegdheden tot het inwinnen van informatie. Uw antwoorden op de informatieverzoeken van de Belastingdienst vereisen maatwerk. Daar zorgen wij voor.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten tijdens een belastingcontrole?
Neemt u dan telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier in. Onze fiscaal recht advocaat zal u dan benaderen en u meer vertellen over uw rechten en plichten tijdens een belastingcontrole.