Commentaar RB op wetsvoorstel Modernisering Wet WOZ

 

Op 2 april 2012 heeft het Ministerie van Financiën een wetsvoorstel inzake de wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en enkele andere wetten, ook wel Modernisering Wet WOZ genoemd, voor consultatie op het internet geplaatst (hierna: het wetsvoorstel). Het wetsvoorstel betreft allereerst een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen. Verder bevat het wetsvoorstel een regeling van de landelijke voorziening WOZ bij het Kadaster en het schrappen van de zogenoemde Fierensmarge. Tot slot introduceert het wetsvoorstel een meer informele wijze van bezwaarbehandeling. Het RB heeft op 14 mei 2012 het commentaar van de commissie wetsvoorstellen op het wetsvoorstel Modernisering Wet WOZ aangeboden aan het Ministerie van Financiën.

adobe_pdf_icon Klik hier voor het gehele artikel