Belastingrechter mag niet oordelen over afwijzing kwijtscheldingsverzoek

De heer X wendde zich tot de belastingkamer van Gerechtshof Amsterdam nadat de directeur van de Belastingdienst zijn verzoek om kwijtschelding afwees. Het Gerechtshof bevestigde het oordeel van de Rechtbank en wijst er op dat bij gebreke van een administratieve rechtsgang uitsluitend de civiele rechter bevoegd is en niet de belastingrechter. Naast de gang naar de civiele rechter bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Belastingdienst. Verder heeft de heer X nog de mogelijkheid om de zaak aanhangig te maken bij de commissie voor de verzoekschriften uit de Eerste Kamer, de commissie voor de verzoekschriften uit de Tweede Kamer of, bij afwijzing van de klacht door de Belastingdienst, tot de Nationale Ombudsman.

adobe_pdf_icon  Klik hier voor het gehele artikel