Uitleg over onze tarieven

Voordat de advocaten van Bugter en Nefkens te Nijmegen beginnen met hun werkzaamheden worden duidelijke en heldere afspraken gemaakt over de financiële voorwaarden waartegen bijstand wordt verleend. De advocaten van Bugter en Nefkens zullen hun werkzaamheden zo exact mogelijk specificeren en werken daarbij met tijdseenheden van 5 minuten. Bij Bugter en Nefkens Advocaten wordt het navolgende declaratiebeleid gehanteerd:

1. Uurtarief
In verreweg de meeste gevallen werken wij met een vast uurtarief. De hoogte van dit uurtarief hangt af van (a) de ervaring van de advocaat, (b) het financiële belang van de zaak en (c) of er spoed is. In dit uurtarief zijn onze normale kantoorkosten (zoals bijvoorbeeld administratie, telefoon, porti) inbegrepen.

Let op: De door ons te maken externe kosten (zoals griffierechten, dagvaardings- en betekeningskosten) zijn niet in het uurtarief inbegrepen en worden apart in rekening gebracht. Dergelijke verschotten worden door Bugter en Nefkens Advocaten niet voorgefinancierd en zullen tussentijds in rekening worden gebracht.

2. Vast bedrag
Soms is het mogelijk om werkzaamheden tegen een (vooraf afgesproken) vast bedrag te verrichten. Dit hangt echter af van de feiten en omstandigheden van het concrete geval.

3. Resultaatafhankelijke beloning
In sommige situaties is het mogelijk dat wij met een zogenoemde resultaatsafhankelijke beloning werken. Dit houdt in dat met een (lager) uurtarief wordt gewerkt dan normaliter het geval is maar dat bij succes dit uurtarief wordt “verhoogd” met een aanvullende vergoeding.

4. Gefinancierde rechtsbijstand
Slechts bij hoge uitzondering worden werkzaamheden verricht op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Dit hangt af van de feiten en omstandigheden van het concrete geval.