Advocatenkantoor Nijmegen


over-ons

 

Op 1 januari 2016 gingen Henk Bugter en Toon Nefkens van start met hun advocatenkantoor op de Nassausingel in Nijmegen. Het dertiende in een dozijn? Nee!

Bugter en Nefkens Advocaten (Benn; Advocaten) zijn gespecialiseerd in het verlenen van bijstand en het oplossen van (dreigende) problemen op het gebied van het belastingrecht alsmede in het voorkomen en oplossen van geschillen in en om de onderneming in de breedste zin van het woord. Daarnaast houdt benn; advocaten zich bezig met strafrechtelijke, civielrechtelijke en tuchtrechtelijke geschillen als gevolg van toenemende onderzoeken door overheidsinstanties bij accountants, belastingadviseurs, notarissen en hun cliënten “Daarmee zijn we een nichekantoor.”

Maar er is meer waarmee het advocatenkantoor zich onderscheidt. “Ons kantoor steunt op drie pijlers: gewicht (onze kwaliteit, kennis, kracht en bereidheid om vol door te pakken), de menselijke maat (onze passie en drive, betrokkenheid, benaderbaarheid en oplossingsgerichtheid) en de toegevoegde waarde (bevlogenheid, doelgerichtheid en de bereidheid om het spel eerlijk maar hard te spelen).”

Samenwerking
Toon Nefkens en Henk Bugter kennen elkaar al lang. Henk Bugter studeerde Nederlands recht en werkte jaren bij Poelmann van den Broek waar hij zich specialiseerde in het (fiscaal en economisch) strafrecht en ondernemingsrecht. Toon Nefkens studeerde Fiscaal recht en werkte jaren bij het wetenschappelijk bureau van BDO alvorens zich te specialiseren in de fiscale advocatuur en aanverwante rechtsgebieden. Henk Bugter en Toon Nefkens kwamen elkaar tegen tijdens één van de opleidingen binnen de advocatuur. “We hadden meteen een klik, in en buiten het werk, we streven beiden naar perfectie, we zijn niet snel tevreden, als we iemand ‘nee’ horen zeggen start daarmee voor ons de discussie. We geloven ook beiden in de menselijke maat, in de persoon van de cliënt, in zijn of haar emoties, maar ook met oog voor zijn financiële mogelijkheden en helderheid vooraf. Een samenwerking lag dus voor de hand.”

Werkwijze
Het fundament staat. “We hebben een representatief pand in het centrum van Nijmegen gehuurd, de digitalisering is op orde, de bedrijfsstructuur is efficiënt ingericht, de overhead is laag en dus kunnen we tegen scherpe tarieven werken.”

‘Wij zijn gepassioneerd, bevlogen en bereid er hard in te vliegen’

Benn; advocaten zijn gespecialiseerd in het voeren van procedures al is dat geen doel op zich. In eerste instantie is het altijd de bedoeling om een gang naar de rechter te voorkomen. “Dat kan het eenvoudigst wanneer we in een vroeg stadium worden ingeschakeld. De ervaring leert dat dan vaak de ruimte voor het vinden van oplossingen waar alle partijen zich in kunnen vinden het grootste is. Wanneer een rechtszaak onvermijdelijk is, dan gaan we er hard in. Dan kun je het verschil maken, niet alleen in feitelijke kennis, maar ook in strategie. Het uiteindelijk doel is winnen, soms kan dat niet en dan gaan we voor damage control, proberen de schade zo beperkt mogelijk te houden. Wij doen niet aan waarheidsvinding, doel is het behalen van een maximaal resultaat met het dossier dat je in handen hebt en de rechter met argumenten overtuigen, heel doelgericht en op het scherpst van de snede.”

Toekomst
Benn; advocaten heeft met Harold de Klein een medewerker in dienst en er is een vacature. Het kantoor zoekt een collega met relevante werkervaring en aantoonbare affiniteit met het specialisme waar Benn; advocaten zich onder meer mee bezighoudt: het belastingrecht. “Voorwaarde is dat hij of zij in het team past, wij vinden de sfeer op kantoor heel belangrijk. Sfeer en resultaat versterken elkaar. Als er een sfeer van collectief enthousiasme heerst, dan komt het succes vanzelf. Daar werken we elke dag aan.” De zaken gaan uitstekend, maar we hebben nog een markt te winnen, ook daar zijn we druk mee bezig.”

benn-slogans-fiscaal-recht
benn-slogans-fiscaal-en-ondernemingsrecht