Aansprakelijkheid artikel 40 Invorderingswet geldt alleen voor natuurlijke personen

 

Hof Amsterdam oordeelt ambtshalve dat de aansprakelijkstelling van artikel 40, lid 1 van de Invorderingswet gelet op de ondubbelzinnige tekst alleen van toepassing is op natuurlijke personen. Op grond hiervan vernietigt het hof de aansprakelijkstelling van X bv. 

adobe_pdf_icon  Klik hier voor het gehele artikel