Advocaten Nijmegen

De Belastingrecht Advocaten te Nijmegen
Bugter en Nefkens advocaten LLP (benn; advocaten) in Nijmegen is gespecialiseerd in het verlenen van bijstand en het oplossen van (dreigende) problemen op het gebied van het belastingrecht. Er is ruime expertise aanwezig wanneer een geschil dreigt met:
• de ontvanger van de Belastingdienst (een civiel rechtelijk geschil); of
• de inspecteur van de Belastingdienst (een bestuursrechtelijk geschil) of
• de FIOD (een strafrechtelijk geschil)

Hebt u een (dreigend) probleem met de fiscus?
De expertise van benn; advocaten uit Nijmegen betreft het belastingrecht. Zowel het materiele- en het formele belastingrecht als het fiscale straf (proces) recht en invorderingsrecht kent voor een fiscaal recht advocaat van benn; advocaten geen geheimen. Benn; advocaten verlenen geen belastingadvies maar verleent uitsluitend op hoog niveau en vakbekwame wijze bijstand bij (dreigende) problemen met de fiscus. Bij voorkeur lost een fiscaal advocaat van benn; advocaten uw problemen met de fiscus in goed onderling overleg met de betrokken medewerkers van de Belastingdienst op. Indien dit echter niet het gewenste resultaat oplevert, procederen de fiscaal advocaten van benn; advocaten door tot in hoogste instantie om op die manier uw recht te halen.